Dự án 1 (Giai đoạn 2017 – 2025): Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc từ Dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO – GMP – GSP – GLP tại tỉnh Hà Giang; gồm các dây chuyền sản xuất Thuốc viên; Thuốc nước; Thuốc cốm; Vị thuốc Y học cổ truyền; Trà thuốc và các sản phẩm khác có nguồn gốc Dược liệu.