Mục tiêu tổng quát

Bước đầu xây dựng được hai Vườn Bảo tồn cây thuốc (ở vùng cao, vùng thấp), phục vụ cho yêu cầu bảo tồn (ex situ & on farm) và phát triển bền vững những cây thuốc quý hiếm và cây thuốc trồng dễ bị lãng quên tại tỉnh Hà Giang.

Mục tiêu cụ thể

(1) Bước đầu xây dựng được 2 Vườn Bảo tồn cây thuốc (01 ở vùng cao và 01 ở vùng thấp), trong đó thu thập và đưa vào trồng lưu giữ lâu dài 45 loài cây thuốc quý hiếm cấp Quốc gia (đã biết ở Hà Giang) và cây thuốc trồng dễ bị lãng quên (21 loài nhập nội và 58 loài bản địa Việt Nam & Hà Giang). Đồng thời, việc xây dựng Vườn Bảo tồn, còn hướng tới yêu cầu tham quan du lịch, học tập và nghiên cứu về nguồn cây thuốc độc đáo của tỉnh Hà Giang.

(2) Đưa vào trồng và bước đầu tạo ra sản phẩm ngay tại Hà Giang, từ 3 loài cây thuốc quý hiếm: Ngũ gia bì hương – Acanthopanax gracilistylus W.W. Smith; Ba kích – Morinda officinalisHow; và Lá khôi- Ardisia gigantifolia Stapf.