Tầm nhìn và sứ mệnh - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

   

  TẦM NHÌN

  Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng phấn đấu hình thành và phát triển Hệ sinh thái dược phẩm Bông Ven Vàng trên cơ sở áp dụng công nghệ cao, thiết lập hệ thống nuôi trồng-chế biến-thương mại phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển thương mại xuyên quốc gia.

  SỨ MỆNH

  Với tư duy sự phát triển thể lực và trí lực của con người sẽ quyết định sự phát triển của xã hội và nguồn tài nguyên thảo dược có thể đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển này, Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng luôn cam kết và đảm bảo sự kết hợp tinh tế giữa tri thức dân tộc trong sử dụng thảo dược với công nghệ sản xuất hiện đại trong sản xuất thuốc đông dược, trà dược và mỹ phẩm từ thảo dược với mục đích đồng hành chăm sóc sức khỏe.

  19000 99919