Sản phẩm OCOP - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Sản phẩm OCOP

  Mộc đinh hương

  Bông Sen Vàng

  65,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Giảo Cổ Lam

  Trà dược Bông Sen Vàng

  38,500 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hà Thủ Ô Đỏ

  Trà dược Bông Sen Vàng

  35,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Hà Thủ Ô Đỏ BSV

  Trà dược Bông Sen Vàng

  45,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Miễn Dịch

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tam Giác Mạch

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà thanh nhiệt

  Trà dược Bông Sen Vàng

  130,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tiêu Phì

  Trà dược Bông Sen Vàng

  150,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà tiêu thực

  Trà dược Bông Sen Vàng

  120,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Tuyết Dao

  Trà dược Bông Sen Vàng

  giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Đảng Sâm

  Trà dược Bông Sen Vàng

  45,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  Trà Đảng Sâm BSV

  Trà dược Bông Sen Vàng

  35,000 giỏ hàng
  Adding to cart

  19000 99919