Dự án nghiên cứu - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Dự án nghiên cứu

  Đề tài “Bảo tồn và phát triển một số cây thuốc thuộc diện quý hiếm cấp quốc gia hiện có tại Hà Giang”

  Mục tiêu tổng quát Bước đầu xây dựng được hai Vườn Bảo tồn cây thuốc (ở vùng cao, vùng thấp), phục vụ cho yêu cầu bảo tồn (ex situ & on farm) và phát triển bền vững những…

  Dự án “Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sơ chế và chế biến vào chuỗi liên kết trồng – chế biến – TM các SP có giá trị cao từ cây dược liệu tại tỉnh Hà Giang”

  Mục tiêu Ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến trong làm khô và trích ly để sơ chế, bảo quản, chế biến cây dược liệu làm thuốc và thực phẩm tại Hà Giang phục vụ nhu cầu…

  Dự án “Liên kết trồng – chế biến – tiêu thụ sản phẩm từ Cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

  Mục tiêu chung Mục tiêu của Dự án liên kết là nhằm chuyển nhanh các hình thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, mang tính chất hàng hóa theo chuỗi giá trị ngành hàng từ…

  19000 99919