Dự án đầu tư - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Dự án đầu tư

  Dự án “ Xây dựng mô hình du lịch dưỡng sinh tại Khu vực Hồ Quang Minh, huyện Bắc Quang”

  Dự án 5“ Xây dựng mô hình du lịch dưỡng sinh tại Khu vực Hồ Quang Minh, huyện Bắc Quang” Mục tiêu tổng quát: Xây dựng mô hình du lịch dược liệu dưỡngsinh trên cơ sở kết hợp…

  Dự án “Xây dựng vườn bảo tồn và sản xuất cây giống dược liệu gắn với du lịch dược liệu huyện Hoàng Su Phì”

  Dự án 4″Xây dựng vườn bảo tồn và sản xuất cây giống dược liệu gắn với du lịch dược liệu huyện Hoàng Su Phì”

  Dự án đầu tư phát triển thương hiệu YOGI GROUP

  Dự án 3 (Giai đoạn 2025 – 2050): Dự án đầu tư phát triển thương hiệu YOGI GROUP gồm 10 thương hiệu: (YOGI ECO PHARMA, YOGI HOME, YOGI FOOD, YOGI TRAVEL, YOGI MASSAGE, YOGI SPA, YOGI HERBAL PILLOWS,…

  Dự án phát triển vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Organic, GACP-WHO đặt trọng điểm tại tỉnh Hà Giang và các tỉnh miền núi phía bắc trên quy mô 10.000 – 15.000 ha.

  Dự án 2 (Giai đoạn 2022 – 2035): Dự án phát triển vùng trồng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Organic, GACP-WHO đặt trọng điểm tại tỉnh Hà Giang và các tỉnh miền núi phía bắc trên quy mô…

  Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc từ Dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO – GMP – GSP – GLP tại tỉnh Hà Giang

  Dự án 1 (Giai đoạn 2017 – 2025): Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc từ Dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO – GMP – GSP – GLP tại tỉnh Hà Giang; gồm các dây chuyền…

  19000 99919