Dự án - Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng

 • facebook
 • googlr
 • skyper
 • zalo
 • facebook
 • tiwter
 • Dự án

  Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc từ Dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO – GMP – GSP – GLP tại tỉnh Hà Giang

  Dự án 1 (Giai đoạn 2017 – 2025): Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Thuốc từ Dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO – GMP – GSP – GLP tại tỉnh Hà Giang; gồm các dây chuyền…

  Đề tài “Bảo tồn và phát triển một số cây thuốc thuộc diện quý hiếm cấp quốc gia hiện có tại Hà Giang”

  Mục tiêu tổng quát Bước đầu xây dựng được hai Vườn Bảo tồn cây thuốc (ở vùng cao, vùng thấp), phục vụ cho yêu cầu bảo tồn (ex situ & on farm) và phát triển bền vững những…

  Dự án “Áp dụng công nghệ tiên tiến trong sơ chế và chế biến vào chuỗi liên kết trồng – chế biến – TM các SP có giá trị cao từ cây dược liệu tại tỉnh Hà Giang”

  Mục tiêu Ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến trong làm khô và trích ly để sơ chế, bảo quản, chế biến cây dược liệu làm thuốc và thực phẩm tại Hà Giang phục vụ nhu cầu…

  Dự án “Liên kết trồng – chế biến – tiêu thụ sản phẩm từ Cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

  Mục tiêu chung Mục tiêu của Dự án liên kết là nhằm chuyển nhanh các hình thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, mang tính chất hàng hóa theo chuỗi giá trị ngành hàng từ…

  Ứng dụng Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây cam chất lượng cao, rải vụ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  Hiện nay tại Bắc Quang, Hà Giang, Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Hoàng Giang phối hợp cùng Công ty cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng triển khai dự án “Ứng dụng Khoa học…

  19000 99919